Welkom op deze site.

Via dit medium hoop ik u iets meer te kunnen vertellen over de Speyertherapie.

Vandaag bent jij het eindpunt van je eigen geschiedenis, evenals de start van je eigen toekomst. Om je toekomst verder te ontwikkelen en zelf keuzes te kunnen maken dien je het verleden verwerkt te hebben en achter je te laten.

Als je ontwikkeling stagneert houden veelal onverwerkte herinneringen en gebeurtenissen je gevangen. De echo's uit het verleden bepalen dan nog steeds je leven van nu: hoe je voelt, hoe je denkt en hoe je handelt.

"Verwerking" is de sleutel naar de vrijheid van keuze, naar jouw toekomst van een gelukkiger leven, en van optimaal functioneren! "Verwerking" van gebeurtenissen tot in de vroegste kinderen jaren is goed mogelijk in het intensieve 10-daagse programma. Voor uitgebreide informatie is onze folder beschikbaar.

Als u een afspraak wilt maken voor een gesprek kunt u telefonisch bereiken of u kunt hier klikken om uw gegevens in een formulier in te vullen en te verzenden. In het laatste geval zullen wij contact met u opnemen.